Nature

Situated in the western tip of Caucasian Ecological Region, one of the richest biological regions in the world, , the Çoruh River and its pristine environs include mountain chains, pastures and deep canyons carved by the tributaries of the Çoruh River. While the valley bottoms have a Mediterranean and sometimes an almost subtropical climate with pomegranate shrubs, fig trees, olive groves and rice paddies, forests and lush alpine meadows cover the peaks of the Kaçkar Mountains. The Çoruh Basin will enchant nature lovers since it is rich in rare and endemic plant species including many varieties of orchids, campanulas and wild irises, and home to brown bears and mountain goats. Because the region is crossed by several major avian migratory routes, it is a paradise for birdwatchers. As if this wasn’t enough, the valleys of the Çoruh Basin boast more than 130 species of brilliantly coloured butterflies.

fffff

Flora
The Çoruh Basin is one of the most spectacular nature reserves in Turkey.
Its rich biological diversity is unique.
Fauna

The Çoruh Valley holds the status of Important Bird Area not only due to its location being on the migratory route of vultures but also hosting birds like Lammergeier (Gypaetus barbatus), Griffon Vulture (Gyps fulvus), Black Vulture (Aegypius monachus), Caucasian Black Grouse (Tetrao mlokosiewiczi) and Caspian Snowcock (Tetraogallus caspius) which reproduce in the Valley.

And it is one of the most Important Butterfly Area of Turkey due to its butterfly diversity, intensity and being home to some endangered species in Europe.

In additon, the Valley holds the status of Important Mammal Area with its populations of Brown Bear (Ursus arctos), Chamois (Rupicapra rupicapra), Bezoar Goat (Capra aegagrus), Wolf (Canis lupus), Wild Cat (Felis silvestris) and Eurasian lynx (Lynx lynx).

Hayvan Varlığı (TR)

Dünya ve Türkiye ölçeğinde çok önemli bir göç noktası üzerinde bulunan Çoruh Vadisi, her yıl yüzbinlerce göçmen kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca bölgede, sadece bu yöreye özgü olan ya da nadir görülen kuş türleri de yaşamaktadır. 2005-2006 yıllarında yapılan saha araştırmalarında, bölgede toplam 188 kuş türü tespit edilmiştir.

Çoruh Vadisi, yırtıcı kuş göçü açısından öneminin yanısıra üreyen Sakallı Akbaba (Gypaetus barbatus), Kızıl Akbaba (Gyps fulvus), Kara Akbaba (Aegypius monachus), Dağ Horozu (Tetrao mlokosiewiczi) ve Urkeklik (Tetraogallus caspius) popülasyonları nedeniyle Önemli Kuş Alanı statüsündedir.

Kelebek çeşitliliği, yoğunluğu ve Avrupa'da nesli tehdit altında olan bazı ender türleri barındırması açısından da, Türkiye'nin en önemli kelebek alanlarından biridir.

Ayrıca alan içerdiği Boz Ayı (Ursus arctos), Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi (Rupicapra rupicapra), Dağ Keçisi (Capra aegagrus), Kurt (Canis lupus), Yaban Kedisi (Felis silvestris), Vaşak (Lynx lynx) populasyonları ile önemli memeli alanı niteliğindedir.

 

The Butterflies of Artvin
Chelmos Blue

With about 210 species (nearly 60 percent of all butterflies found in Turkey), Artvin is among the provinces with the greatest butterfly diversity in Turkey. During the summer months, one can see huge numbers of butterflies in virtually every village, pastureland, garden and orchard in all districts within the province, though the butterfly density is the greatest in open meadows on the south-facing slopes of the Kackar Mountains, along the Barhal River, and in the Choruh Valley between Yusufeli and Kılıçkaya. The Yaylalar Village in Yusufeli is one of the prime butterfly areas in Turkey, not only because of the diversity and density of its butterflies, but also because it is home to a number of rare species that are endangered in Europe.

Artvin de bulunan Kelebekler (TR)

Artvin, 210'a yakın türü ile - Türkiye'de yaşayan kelebeklerin yaklaşık yüzde 60'ı - kelebek çeşitliliği açısından Türkiye'nin en zengin illerinden biridir. Yaz aylarında, Artvin'e bağlı tüm köylerde, yaylalarda, meralarda, bahçe ve bostanlarda çok sayıda kelebek görmek mümkündür. Bununla birlikte, kelebek yoğunluğu özellikle Kaçkar Dağları'nın güney eteklerindeki açık çayırlarda, Barhal Çayı boyunca, Çoruh Nehri'nin Yusufeli-Kılıçkaya arasında kalan bölümünde en yüksek düzeyine ulaşır.

Yusufeli ilçesinin Yaylalar Köyü yalnız kelebek çeşitliliği ve yoğunluğu açısından değil, Avrupa'da nesli tehdit altında olan bazı nadir türleri barındırması açısından da Türkiye'nin en önemli kelebek alanlarından biridir................................       
       
 


 


Çoruh River

Çoruh River rises in the Mescit Mountains in north-eastern Turkey, flows through the cities of Bayburt, Ispir, Yusufeli, and Artvin, along the Kelkit..

More... . . . .Nature LifeRafting
Trekking
Biking

The Çoruh Valley
is an undiscovered treasure trove full of surprises for lovers of art, sports and nature.

 


<photo galleries>

Click here to access photo gallery ..

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Altıparmak (Barhal) Köyü, Yusufeli - Artvin / TURKİYE
T:+90(0)466 8262071 F:+90(0)466 8262014

2010 © Barhal Karahan Pension
 
info@karahanpension.com Home Page