News | Haberler
Bulutların Üzerindeki Balkonlar
BULUTLARIN ÜSTÜNDEKÝ BALKONLARBulut vadisi, adýný Bulut Daðlarý’ndan almýþ. Baþýndan hi
Yeni sitemiz beta / test yayınında
Yeni sitemiz beta / test yayýnýnda
Karlı dağların eteğinde turkuvaz göllerin kıyısında
Karlý daðlarýn eteðinde turkuvaz göllerin kýyýsýndaArtvin’in Yusufeli ilçesi yaz aylarýn
Weather | Hava Durumu

ARTVIN


 
 
Bulutların Üzerindeki Balkonlar

BULUTLARIN ÜSTÜNDEKÝ BALKONLAR

Bulut vadisi, adýný Bulut Daðlarý’ndan almýþ. Baþýndan hiç eksik olmayan bulutlarý ve küçük derelerdeki, çiçeklerden
hiç ayrýlmayan kelebekleriyle olaðanüstü bir yer. Vadinin bitiminde devasa bir piramit gibi yükselen Bulut Tepe’nin /_newsimages/3728238.jpg
dibinde Þeytan Gölü yer alýyor. Suyuna ayaklarýnýzý soktuðunuzda býrakýn serinlemeyi, üþüyebilirsiniz bile. Deniz Gölü
ise vadideki en muhteþem göl. Tabii bu göle ulaþmak için biraz zahmete katlanmanýz gerekecek...

Yaylalar Köyü’nün Mikeliz mahallesine baðlý Aþaðý ve Yukarý Sakura yaylalarý görülmesi gereken yerler. Granit
bloklarýn üzerine inþa edilmiþ yaylalarda bazý yayla evlerinin balkonlarý uçurumun üzerinde.

Barhal’da, Marsis Otel veya Karahan Pansiyon’da kalmanýzý öneririm. Bölge, Yaylalar Köyü’ne oranla daha aþaðýlarda olmasýna karþýn ferahlatýcý serinliði burada da hissedeceksiniz. Barhal’dan günü birlik gezi için Karagöl’e gidebilir,
araç kiralayarak Özgüven Köyü’ndeki Ciro Þelalesi’ni keþfedebilirsiniz. Her iki köyde de yaban hayat çok yaygýn.
Son yýllardaki koruma çalýþmalarý sayesinde yabani havyan sayýsýnda bir atýþ görülmeye baþlandý. Marsis otelde bir sabah uyanýp balkona çýktýðýnýzda karþý yamaçlarda göreceðiniz yaban keçileri veya ayýlar sizi hiç þaþýrtmamalý.


Other News | Diğer Haberler

Bulutların Üzerindeki Balkonlar
BULUTLARIN ÜSTÜNDEKÝ BALKONLARBulut vadisi, adýný Bulut Daðlarý’ndan almýþ. Baþýndan hiç eksik olmayan bulutlarý ve küçük derelerdeki, çiçeklerden hiç ayrýlmayan kelebekleriyle olaðanüstü bir yer. Vadinin bitiminde devasa