News | Haberler
Bulutların Üzerindeki Balkonlar
BULUTLARIN ÜSTÜNDEKÝ BALKONLARBulut vadisi, adýný Bulut Daðlarý’ndan almýþ. Baþýndan hi
Yeni sitemiz beta / test yayınında
Yeni sitemiz beta / test yayýnýnda
Karlı dağların eteğinde turkuvaz göllerin kıyısında
Karlý daðlarýn eteðinde turkuvaz göllerin kýyýsýndaArtvin’in Yusufeli ilçesi yaz aylarýn
Weather | Hava Durumu

ARTVIN


 
 
Karlı dağların eteğinde turkuvaz göllerin kıyısında


Karlý daðlarýn eteðinde turkuvaz göllerin kýyýsýnda/_newsimages/3728237.jpg


Artvin’in Yusufeli ilçesi yaz aylarýnda kavrulur. Ama 60 km uzaklýktaki yaylalarda, köylüler akþamlarý soba yakar. Ýlçeden ayrýlan yol, yükseldikçe sýcaklýk yavaþ yavaþ düþmeye baþlar. Muhteþem bir vadiden akan Barhal Çayý’ný geçersiniz. Uzakta, zirvesi karlý daðlarý görürsünüz. Sarýgöl nahiyesinden sonra hissedilen esinti yaylalara yaklaþýnca ferahlatan bir serinliðe býrakýr yerini.

Huzur dolu, serin bir tatil özlüyorsanýz Barhal Vadisi’ne gitmenizi tavsiye ediyorum. Önce Yaylalar Köyü’ne uðrayýn. Birkaç gün burada kaldýktan sonra, daha aþaðýdaki Barhal’a inerek birkaç gün de burada geçirin. Yaylalar Köyü’nde pansiyonda kalabilir, çevreye günübirlik yürüyüþler yapabilirsiniz. Muhteþem vadiler, yaylalar, buzul gölleri sizi bekliyor. Bu mevsimde, yol boyunca doyasýya dað çileði yiyebilirsiniz. Çayýrlarda büyüleyici güzellikte soðanlý bitkilerle karþýlaþabilirsiniz.

Other News | Diğer Haberler

Karlı dağların eteğinde turkuvaz göllerin kıyısında
Karlý daðlarýn eteðinde turkuvaz göllerin kýyýsýndaArtvin’in Yusufeli ilçesi yaz aylarýnda kavrulur. Ama 60 km uzaklýktaki yaylalarda, köylüler akþamlarý soba yakar. Ýlçeden ayrýlan yol, yükseldikçe sýcaklýk yavaþ yavaþ